heade

  • tz DREVO, DREVNÁ HMOTA

    Drevo ako palivo vo všetkých svojich formách, je prírodný zdroj energie. Pri jeho správnom spaľovaní a pri správnej vlhkosti horí drevo takmer bez dymu, ľahko sa zapaľuje a tvorí málo popola. Následne drevný popol sa výborne hodí ako prírodné hnojivo. Najdlhšie oheň udržiava tvrdé drevo, najľahšiu zápalnosť mäkké drevo, z ktorého sa vyrábajú aj podpaľovacie triesky . Využívanie alternatívnych zdrojov energie je jednou z možností, ktoré smerujú k budúcemu uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou. Veľmi významným zdrojom popri slnečnej energii, energii vetra, vody a geotermálnej energii je biomasa. Palivové drevo, ako obnoviteľný energetický zdroj sa v prírode neustále obnovuje, čiže v priebehu dlhého obdobia im nehrozí úplné vyčerpanie. To je hlavnou výhodou oproti klasickým fosílnym palivám.

    drevo