heade

KÚRENIE DREVOM

Akým drevom kúriť?

drevoRôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnosťou všeobecne dávame prednosť tvrdému drevu ako je dub, buk, jaseň, gaštan, ovocné dreviny. Tieto tvrdé dreviny horia nádherným plameňom a produkujú množstvo žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Akvyberieme akékoľvek drevo, vždy platí, že musí byť dobre vysušené (suché drevo obsahuje maximálne 15% vody).

Vlhké drevo spôsobuje problémy!

Vlhké drevo sa spaľuje oveľa horšieznačná časť energie je spotrebovaná práve na odparenie vody obsiahnutej vo vlhkom dreve. Vlhké drevo produkuje veľa dymu s vysokým obsahom dechtu, málo plameňov a spôsobuje zanášanie ohniska, skla priezoru na krbu, kotla a komínu, kúrenie vlhkým drevom je menej ekologické.

Odporúčame sušiť drevo aspoň dva roky!

Keď chceme, aby guľatinové drevo dobre vyschlo, musíme ju naštiepať na polienka a tie uložiť na dobre vetranom mieste, ktoré však musí byť dobre chránené pred dažďom. Drevo sa suší zhruba dva roky, podľa váhy polien odhadneme stupeň vyschnutia a platí jednoduchá rovnica, že čím je drevo suchšie, tým je ľahšie.

Aké drevo si vybrať?

Najviac odporúčané drevo je z buka, hlavne preto, že tento listnatý strom je u nás hojne rozšírený a zároveň aj vysokú výhrevnosť a čo je najdôležitejšierýchlo schne. Bukové drevo musí byť uskladnené ihneď po spílení, rozrezaní a naštiepaní, inak dosť rýchlo práchnivie a stráca svoju výhrevnosť. Buk až o 40% vyššiu výhrevnosť než smrek! Gaštan je príbuzný buku, drevo hustejšie aj kvalitnejšie, preto je vhodný aj na výrobu dosiek, trámov, sudov. Ide teda o kvalitné palivové drevo s vysokou výhrevnosťou. Dub musí schnúť aspoň dva roky a na rozdiel od ostatných drevín neprikryté pod šírym nebom. Vďaka tomu, že ho neprikryjeme dážď ho zbaví trieslovín, ktoré obsahuje. Až potom je potrebné ho uskladniť pod prístrešok na jedendva roky, aby vyschlo. Dubové drevo asi 70% výhrevnosti bukového dreva. Breza je listnatá drevina s mäkkým drevom, a veľkú výhrevnosť ako dub, žiaľ rýchlo horí. Teda je zväčša používaná k rozhoreniu ohňa. Breza je výborné palivo a pomocou veľmi horľavej brezovej kôry je možné založiť oheň aj za daždivého počasia. Drevo z ihličnanov uvoľňuje mnoho tepla, ale zároveň aj rýchlo horí.

Koľko dreva potrebujeme na vykurovanie?

Ten, kto doteraz drevom veľmi nekúril, má zlý odhad, koľko dreva potrebuje pre vykurovanie rodinného domu počas zimy. Môžeme povedať, že je to asi šesťnásobok objemu, aký pri skladovaní zaberie čierne uhlie.

Je kúrenie drevom ekologické?

Drevo je síce obnoviteľným zdrojom energie a pri jeho produkcii vzniká kyslík, ktorý je pri následnom horení spotrebovávaný, ale naše životné prostredie často poškodzuje nešetrná ťažba, následne aj jeho preprava. Zároveň pri horení dreva, najmä vlhkého vznikajú rôzne škodlivé látky vrátane PAU a dioxínov.